Pagrindinės sąvokos

1. Internetinė parduotuvė – www.we-are-canna.com interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti siūlomas prekes ar paslaugas.

2. Šioje svetainėje sąvokos “mes”, “mūsų”, “pardavėjas“ yra priskiriamos įmonei We Are Canna. (įmonės kodas. 70125066), veikianti adresu Jan Van Amstelstraat 24, 5666 GE, Geldrop, Nyderlandai.

3. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių taisyklių 6 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių ar paslaugų Internetinėje parduotuvėje.

4. Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę užsisakant prekes.

Bendrosios taisyklės

5. Visa informacija šioje svetainėje priklauso We Are Canna įmonei. Kopijuoti ar kitaip naudoti pateiktą informacija be mūsų sutikimo yra draudžiama. Visos autorinės teisės yra saugomos.

6. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę asmenys, kurie yra sulaukę 18 metų, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir juridiniai asmenys.

7. Jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad jis pilnai susipažino ir sutiko su šiomis taisyklėmis.

8. Mes pasiliekame teisę pakeisti taisykles, prekių kainas, bei redaguoti puslapio informaciją, be išankstinio perspėjimo.

9. Sutartis tarp Pirkėjo ir We Are Canna laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs savo pirkinių krepšelį, sekdamas Internetinės parduotuvės instrukcijas atlieka mokėjimą.

10. We Are Canna pasilieka teisę po Sutarties sudarymo Pirkėjui siųsti patvirtinimus į elektroninį paštą (pvz. patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas, prekės sėkmingai išsiųstos ar pan.).

11. Kiekviena tarp Pirkėjo ir We Are Canna sudaryta Pirkimo–pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Visi susitarimai tarp We Are Canna ir Pirkėjo yra konfidencialūs.

12. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina.

Prekių pirkimo, pristatymo ir grąžinimo taisyklės.

[content_block id=7308]

 

13. Pirkėjas už prekes gali apmokėti naudojantis Internetinėje parduotuvėje įdiegta internetinių atsiskaitymų sistema arba sumokėdamas už prekę kreditine kortele (pavyzdžiui, VISA, Mastercard ar pan.).

14. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atlikti išankstinį apmokėjimą. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo gavimo į We Are Canna sąskaitą dienos.

15. We Are Canna turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan. Mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo keisti tokių akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Visa informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

16. We Are Canna pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti užsakymą, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

17. Užsakytos prekės yra išsiunčiamos ne vėliau kaip po 1 darbo dienos, nuo gauto apmokėjimo.

18. Užsakydamas prekes Pirkėjas privalo užsakymo formoje nurodyti prekių pristatymo vietą, elektroninio pašto adresą ir kontaktinį mobilų telefono numerį.

19. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente ar atitinkamame el. prietaise, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

20. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos Pirkėjas privalo apie tai pažymėti siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente arba el. prietaise. Pasirašius be pastabų laikoma, jog perduota siunta yra be defektų ir jokios pretenzijos dėl kurjerio paslaugų ar dėl jo kaltės atsiradusių prekės defektų gali būti nepriimamos.

21. Jei išpakavęs prekę Pirkėjas randa prekės kokybės trūkumų, kurių nebuvo galima nustatyti prekės perdavimo metu, jis turi informuoti We Are Canna el. paštu. [email protected] ne vėliau nei per 24 val. nuo prekės gavimo momento.

23. We Are Canna įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasi Internetinės parduotuvės tinklalapyje (www.we-are-canna.com) nurodytų terminų, sąlygų ir įkainių. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

24. We Are Canna susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdama Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, sumokėtus pinigus grąžiname per 3 (tris) darbo dienas.

25. Visais atvejais We Are Canna įmonė yra atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl pristatymo tarnybų kaltės. We Are Canna nėra atsakinga už muitinės procedūras siuntos apmokestinimo arba sulaikymo atveju.

26. Pirkėjas, turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.

27. Pirkėjas norėdamas atgauti pilną sumą už produktą (siuntimo išlaidos neapmokamos), turi jį pristatyti originalioje pakuotėje, ji turi būti nepažeista, kartu tūri būti visa komplektacija (pakuotė, informacinis lapelis ar kita…).

28. Pirkėjas turi teisę vienašališkai atšaukti/pakeisti užsakymą iki mokėjimo atlikimo. Jei Pirkėjas pageidauja atšaukti mokėjimą po mokėjimo atlikimo, jis turi per 1 valandą pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu [email protected]. laiško temos eilutėje įrašydamas “Užsakymo atšaukimas”. Jei toks užsakymo atšaukimo laiškas gautas anksčiau nei prekė faktiškai perduoda siuntimui, Pardavėjas atsiunčia Užsakymo atšaukimą patvirtinantį laišką ir grąžina sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Jei užsakymo atšaukimo laiško gavimo metu Pardavėjas jau būna perdavęs prekę siuntimui, prekės grąžinamos ir keičiamos 26 punkte nurodyta tvarka.

29. We Are Canna neprisiima atsakomybės už produktus kurių netiekia tiesiogiai. Grąžinamos prekės gali būti tik tos, kurios buvo tiesiogiai įsigytos iš mūsų svetainės, pateikiant Pirkimo-pardavimo sąskaitą.

30. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. We Are Canna jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų ar pan.

KONTAKTAI

We Are Canna
[email protected]
Įmonės kodas – 70125066
PVM mokėtojo numeris – 788062323B01
5666 GE, 24, Geldrop, Nyderlandai
Nyderlandai

  • No products in the cart.